.

Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020

I. Phương thức xét tuyển:

5% Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển (5% chỉ tiêu/ngành) Xét ưu tiên từ đối tượng 1 đến đối tượng 2, trong đó: 

   - Đối tượng 1: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   - Đối tượng 2: điểm xét tuyển là tổng điểm quy đổi từ các tiêu chí sau:

     + Học sinh đạt giải thưởng (Nhất, Nhì, Ba) kỳ thi chọn học sinh Giỏi THPT cấp tỉnh, cấp thành phố các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Tin học;

     + Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt IELTS từ 5,5/TOEFL iBT từ 60 điểm trở lên trong thời hạn xét tuyển;

     + Điểm trung bình học lực từng năm lớp 10, lớp 11, lớp 12;

     + Học sinh trường THPT chuyên/năng khiếu.

60% Theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia (60% chỉ tiêu/ngành)

   - Thí sinh có tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển bằng ngưỡng tối thiểu đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định trở lên;

   - Điểm trúng tuyển được xét theo ngành, xét kết quả từ cao cho đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn của tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển, không nhân hệ số;

   - Không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1.0 điểm trở xuống.

35% Theo kết quả Học bạ THPT (35% chỉ tiêu/ngành)

   - 70% chỉ tiêu dành cho thí sinh có hộ khẩu Thành phố Hồ Chí Minh, 30% chỉ tiêu dành cho thí sinh có hộ khẩu các tỉnh, thành phố khác;

   - Điểm trung bình học bạ 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 từ 6.0 trở lên;

   - Điểm trung bình 3 môn xét tuyển của tổ hợp môn trong 3 năm học (lớp 10, lớp 11, lớp 12) theo kết quả học tập THPT đạt từ 18.0 điểm;

   - Không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp.


II. Các ngành tuyển sinh:

1. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC (7310205)

   Ngành Quản lý nhà nước trang bị cho người học kiến thức cơ bản, tổng hợp, hiện đại về nền hành chính nhà nước; lý luận và phương pháp quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tê, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại…; xây dựng và cải cách nền hành chính; chính phủ điện tử; đô thị thông minh; đổi mới và hiện đại hóa nền hành chính trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4…

   Cơ hội việc làm tương lai

   - Công chức, viên chức, nhà quản lý làm việc trong hệ thống chính quyền, các cơ quan Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp;

   - Chuyên viên hành chính, nhân sự, tổng hợp, pháp chế, dự án trong các cơ quan, tổ chức;

   - Giảng viên, nhà nghiên cứu khoa học quản trị hành chính, nhân sự;

   - Một số vị trí việc làm khác.

   Chỉ tiêu: 120

   - Ưu tiên xét tuyển thẳng: 6 

   - Xét Kết quả THPT 2020: 72

   - Xét Học bạ THPT: 42 (Hộ khẩu Thành phố Hồ Chí Minh: 30, Hộ khẩu các tỉnh khác: 12)

   Tổ hợp môn Đăng ký xét tuyển:

   - Toán, Lý, Hóa (A00)

   - Toán, Lý, Anh (A01)

   - Văn, Sử, Địa lý (C00)

   - Văn, Toán, Anh (D01)

2. CHÍNH TRỊ HỌC (7310201)

   Ngành Chính trị học cung cấp những kiến thức cơ bản, nền tảng về khoa học chính trị và các vấn đề chính trị thực tiễn trong nước, khu vực và quốc tế; hình thành kỹ năng phân tích, đánh giá và xử lý các vấn đề chính trị - xã hội và một số kỹ năng khác…

   Cơ hội việc làm tương lai 

   - Nhà lãnh đạo chính trị;

   - Phóng viên, biên tập viên, nhà bình luận chính trị;

   - Giảng viên, nghiên cứu viên;

   - Chuyên viên cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp;

   - Một số vị trí việc làm khác.

   Chỉ tiêu: 91

   - Ưu tiên xét tuyển thẳng: 5 

   - Xét Kết quả THPT 2020: 54

   - Xét Học bạ THPT: 32 (Hộ khẩu Thành phố Hồ Chí Minh: 22, Hộ khẩu các tỉnh khác: 10)

   Tổ hợp môn Đăng ký xét tuyển:

   - Văn, Sử, Địa lý (C00)

   - Văn, Toán, Sử (C03)

   - Văn, Toán, Địa lý (C04)

   - Văn, Toán, GDCD (C14)

3. XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC

   Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước cung cấp những kiến thức cơ bản, hệ thống của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

   Cơ hội việc làm tương lai 

   - Chuyên viên cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp;

   - Giảng viên, nghiên cứu viên;

   - Biên tập viên, phóng viên chuyên đề;

   - Một số vị trí việc làm khác.

   Chỉ tiêu: 91

   - Ưu tiên xét tuyển thẳng: 5 

   - Xét Kết quả THPT 2020: 54

   - Xét Học bạ THPT: 32 (Hộ khẩu Thành phố Hồ Chí Minh: 22, Hộ khẩu các tỉnh khác: 10)

   Tổ hợp môn Đăng ký xét tuyển:

   - Văn, Sử, Địa lý (C00)

   - Văn, Toán, Sử (C03)

   - Văn, Toán, Địa lý (C04)

   - Văn, Toán, GDCD (C14)

4. LUẬT (7380101)

   Ngành Luật cung cấp những kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật, thực tiễn pháp lý và những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan đến lĩnh vực pháp luật.

   Cơ hội việc làm tương lai 

   - Thẩm phán;

   - Kiểm sát viên;

   - Luật sư;

   - Công chứng viên;

   - Chấp hành viên;

   - Chuyên viên, cố vấn pháp lý;

   - Giảng viên luật;

   - Cán bộ nghiên cứu pháp luật;

   - Điều tra viên;

   - Một số vị trí việc làm khác.

   Chỉ tiêu: 150

   - Ưu tiên xét tuyển thẳng: 8 

   - Xét Kết quả THPT 2020: 90

   - Xét Học bạ THPT: 52 (Hộ khẩu Thành phố Hồ Chí Minh: 36, Hộ khẩu các tỉnh khác: 16)

   Tổ hợp môn Đăng ký xét tuyển:

   - Toán, Lý, Hóa (A00)

   - Toán, Lý, Anh (A01)

   - Văn, Sử, Địa lý (C00)

   - Văn, Toán, Anh (D01)

5. CÔNG TÁC XÃ HỘI (7760101)

   Ngành Công tác Xã hội là một nghề mang đậm tính nhân văn và luôn được xã hội coi trọng bởi những giá trị nghề nghiệp mang lại cho sự phát triển, bình đẳng và tiến bộ xã hội. Sứ mạng của người làm công tác xã hội chính là xóa bớt những rào cản, bất công từ đó xây dựng hệ thống an sinh tiên tiến và phát triển xã hội bền vững. 

   Cơ hội việc làm tương lai 

   - Chuyên viên trong các cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội và các tổ chức chính trị - xã hội;

   - Chuyên viên tham vấn, hỗ trợ trong bệnh viện, trường học;

   - Chuyên viên tư vấn, trị liệu các vấn đề của cá nhân, nhóm và gia đình;

   - Chuyên viên triển khai dự án phát triển cộng đồng tại các tổ chức chính phủ và phi chính phủ (NGO);

   - Chuyên viên tại các Viện nghiên cứu, Trường đại học;

   - Một số vị trí việc làm khác.

   Chỉ tiêu: 98

   - Ưu tiên xét tuyển thẳng: 5 

   - Xét Kết quả THPT 2020: 60

   - Xét Học bạ THPT: 33 (Hộ khẩu Thành phố Hồ Chí Minh: 23, Hộ khẩu các tỉnh khác: 10)

   Tổ hợp môn Đăng ký xét tuyển:

   - Văn, Sử, Địa lý (C00)

   - Văn, Toán, GDCD (C14)

   - Văn, Toán, Anh (D01)

   - Văn, Sử, Anh (D14)


Tư vấn giải đáp thắc mắc tuyển sinh, vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN CÁN BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MÃ TRƯỜNG: HVC

Cơ sở chính: 324 Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38412405 (bấm số nội bộ để được tư vấn)

- Phòng Quản lý Đào tạo (số nội bộ 118)

- Phòng Công tác Sinh viên (số nội bộ 303)

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị 13 kết quả.
tin tức
Khai giảng 05 lớp Tập huấn giáo trình Trung cấp Lý luận Chính trị

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm 2021, sáng ngày 14 tháng 6 năm 2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ Khai giảng 05 lớp Tập huấn giáo trình Trung cấp Lý luận Chính trị cho giảng viên các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương bằng hình thức trực tuyến qua các điểm cầu truyền hình.


  Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh chung tay góp phần cùng Thành phố và cả nước phòng, chống dịch bệnh COVID-19
  Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh chung tay chống dịch Covid-19
Hoạt động đào tạo
Thông báo chấm phúc khảo bài thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 (Giai đoạn 1)


  Hành trình hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh đại học của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021
  Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính H887, H888, H889, H890
Số lượt truy cập
29491377
Liên kết web

        RSS  MAIL Nhận tin bằng Widget  Điện thoại di động