Học viện Cán bộ Thành phố, Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực vào Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2021

Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa ban hành Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN ngày 08 tháng 11 năm 2021 phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2021. Theo đó, Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực (tên Tiếng Anh: Scientific Journal of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT) thuộc Danh mục tạp chí Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học năm 2021.

    Tạp chí Phát triển Nhân lực được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp mới giấy phép hoạt động báo chí in theo Quyết định số 551/GP-BTTTT ngày 26 tháng 11 năm 2020 với tên gọi mới là Tạp chí Khoa học Phát triển Nhân lực, cơ quan chủ quản là Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

   Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực là tạp chí học thuật, đã được công nhận mã số chuẩn quốc tế ISSN (International Standard Serial Number), chỉ số ISSN 1859 – 2732. Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực đã thực hiện nghiêm túc mục đích, tôn chỉ hoạt động của Tạp chí: Cập nhật tin tức về hoạt động của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh; định kỳ theo kỳ hạn xuất bản để thông tin chuyên sâu, chuyên ngành; đăng tải thông tin chuyên sâu, chuyên ngành, kết quả nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật, biên dịch, giới thiệu những công trình, phổ biến thông tin lý luận chính trị, khoa học quản lý; tham gia tư vấn, phản biện chính sách liên quan đến thực tiễn hoạt động đổi mới của Thành phố Hồ Chí Minh và đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0. Hiện tại, Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực xuất bản mỗi năm 06 kỳ (kỳ hạn 02 tháng/kỳ).

   Trong thời gian tới, Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực tiếp tục đẩy mạnh việc đăng tải các bài viết, nghiên cứu khoa học theo hướng tăng cường tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta bằng con đường khoa học; chuyển tải thông tin các kết quả nghiên cứu về lý luận làm cơ sở định hướng cho việc phát triển và dự báo các lĩnh vực về an ninh, chính trị, quốc phòng, kinh tế, xã hội, giáo dục, khoa học công nghệ của Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, Tạp chí công bố kết quả nghiên cứu đề tài các cấp của các chuyên gia, nhà khoa học, các nghiên cứu sinh nhằm tăng cường trao đổi học thuật, góp phần nâng cao vị thế và thương hiệu của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

  Sự kiện Hội đồng Giáo sư nhà nước phê duyệt Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực vào Danh mục tạp chí được tính điểm năm 2021 đã đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của Tạp chí sau một thời gian dài nỗ lực phấn đấu không ngừng, thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự định hướng, chỉ đạo đúng đắn, sâu sát của lãnh đạo cơ quan chủ quản Tạp chí và tập thể Ban biên tập Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực, đồng thời mở ra cơ hội phát triển ngày càng bền vững cho Tạp chí của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết giới thiệu Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực 

Xem Danh mục Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực 

Xem Danh mục Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học năm 2021 

 

Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN ngày 08 tháng 11 năm 2021

Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực 

 

Tin, ảnh: TS. Lê Thị Trúc Anh

 

.

 

 

 
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 834 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 42

Xem tin theo ngày

Ngày
Tuyển sinh và thông báo
  Thông báo chiêu sinh các khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021
  Thông báo kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 (Theo phương thức xét tuyển thẳng)
  Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 83
Hoạt động đào tạo
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thực hiện Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2019-2030”, lúc 08 giờ 00, ngày 29 tháng 10 năm 2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, giảng viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh và các trường chính trị khu vực Đông Nam bộ bằng hình thức trực tuyến.


  Học viện Cán bộ Thành phố Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên khóa 85
  Học viện Cán bộ Thành phố Khai giảng lớp Bồi dưỡng Kiến thức lãnh đạo, quản lý Cấp phòng khóa 7 bằng hình thức trực tuyến
Tạp chí Khoa học phát triển nhân lực
Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực số 05 (05) 2021


  Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực số 04 (04) 2021
  Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực số 03 (03) 2021
Ý kiến trao đổi
Một số bài tập tăng cường sức khỏe cho giảng viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh (ThS. Lê Vĩnh Đài)


  Một số lĩnh vực thực hành công tác xã hội (ThS. Tống Thị Hương)
  Cách lựa chọn đề tài nghiên cứu cho sinh viên ngành luật (ThS. Phan Trần Mai Phương)
Số lượt truy cập
30676148
Liên kết web

        RSS  MAIL Nhận tin bằng Widget  Điện thoại di động