Thông tin chung

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tuyển sinh và thông báo
Thông báo về việc hướng dẫn dự tuyển sinh lớp Đại học văn bằng 2 ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế, hình thức vừa làm vừa học


  Kế hoạch thi lần 2 các lớp - Đợt 2 ngày 23/5/2016
  Thông báo về việc chiêu sinh lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên chính khóa 19
điểm thi
  Điểm thi lớp Trung cấp LLCT-HC - TC84
  Điểm thi lớp Trung cấp LLCT-HC - TC83
  Điểm thi lớp Trung cấp LLCT-HC - TC82
  Điểm thi lớp Trung cấp LLCT-HC - H418 Quận 5
  Điểm thi lớp Trung cấp LLCT-HC - H400 TCT Điện lực
Tạp chí phát triển nhân lực
Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 37


  Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 36
  Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 35
Ý kiến trao đổi
Hồ Chí Minh truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin cho thanh niên Việt Nam (ThS. Trần Hải Hà)


  Ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của đại thắng mùa xuân năm 1975 (ThS. Lê Thị Sáu)
  Giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan thủ tục hành chính về chứng thực - Kỳ 01 (Ths. Liêng Bích Ngọc)
Hoạt động đào tạo
Lễ Khai giảng 2 lớp Cao học ngành Báo chí học và Chính trị học

Sáng ngày 12 tháng 3 năm 2016 Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ Khai giảng 2 lớp Cao học ngành Báo chí học và Chính trị học – khóa 21 đợt 2 (2015 – 2017).


  Lễ Khai giảng Khóa Bồi dưỡng Hợp tác Công - Tư
  Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp trung cấp Chính trị - Hành chính H371
Số lượt truy cập
11506222
Liên kết web

        RSS  MAIL Nhận tin bằng Widget  Điện thoại di động