Thông tin chung

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tuyển sinh và thông báo
Kế hoạch thi lần 2 các lớp - Đợt 2 ngày 25/4/2016


  Kế hoạch thi lần 2 các lớp - Đợt 1 ngày 11/4/2016
  Hướng dẫn về việc xét điều kiện viết tiểu luận cuối khóa
điểm thi
  Điểm thi lớp Trung cấp LLCT-HC - TC73
  Điểm thi lớp Trung cấp LLCT-HC - TC80
  Điểm thi lớp Trung cấp LLCT-HC - TC75
  Điểm thi lớp Trung cấp LLCT-HC - TC77
  Điểm thi lớp Trung cấp LLCT-HC - H376 Bình Chánh
Tạp chí phát triển nhân lực
Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 37


  Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 36
  Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 35
Ý kiến trao đổi
Hồ Chí Minh truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin cho thanh niên Việt Nam (ThS. Trần Hải Hà)


  Ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của đại thắng mùa xuân năm 1975 (ThS. Lê Thị Sáu)
  Giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan thủ tục hành chính về chứng thực - Kỳ 01 (Ths. Liêng Bích Ngọc)
Hoạt động đào tạo
Lễ Khai giảng 2 lớp Cao học ngành Báo chí học và Chính trị học

Sáng ngày 12 tháng 3 năm 2016 Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ Khai giảng 2 lớp Cao học ngành Báo chí học và Chính trị học – khóa 21 đợt 2 (2015 – 2017).


  Lễ Khai giảng Khóa Bồi dưỡng Hợp tác Công - Tư
  Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp trung cấp Chính trị - Hành chính H371
Số lượt truy cập
11241740
Liên kết web

        RSS  MAIL Nhận tin bằng Widget  Điện thoại di động