Thông tin chung

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tuyển sinh và thông báo
Thông báo về nộp hồ sơ tuyển sinh lớp Đại học văn bằng 2 Ngành kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế, hình thức vừa học vừa làm


  Kế hoạch thi lần 2 các lớp - Đợt 2 ngày 27/6/2016
  Thông báo về việc đăng ký cấp phiếu điểm và giấy xác nhận qua hộp thư điện tử
điểm thi
  Điểm thi lớp Trung cấp Hành chính - Văn thư khóa 22 - Hệ chính quy
  Điểm thi lớp Trung cấp LLCT-HC - H456 Quận 3
  Điểm thi lớp Trung cấp LLCT-HC - H483 Quận 10
  Điểm thi lớp Trung cấp LLCT-HC - H447 Thành Đoàn
  Điểm thi lớp Trung cấp LLCT-HC - H530 Cần Thơ
Tạp chí phát triển nhân lực
Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 37


  Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 36
  Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 35
Ý kiến trao đổi
Hồ Chí Minh truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin cho thanh niên Việt Nam (ThS. Trần Hải Hà)


  Ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của đại thắng mùa xuân năm 1975 (ThS. Lê Thị Sáu)
  Giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan thủ tục hành chính về chứng thực - Kỳ 01 (Ths. Liêng Bích Ngọc)
Hoạt động đào tạo
Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2015 – Lớp 5

Sáng ngày 14 tháng 6 năm 2016 Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Bế giảng và trao giấy chứng nhận lớp “Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2015” – Lớp 5.


  Cán bộ, giảng viên khoa Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh đi nghiên cứu thực tế tại khu Quản lý đường thủy nội địa TP. Hồ Chí Minh
  Lễ Khai giảng 2 lớp Cao học ngành Báo chí học và Chính trị học
Số lượt truy cập
11964958
Liên kết web

        RSS  MAIL Nhận tin bằng Widget  Điện thoại di động