SỐ LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB

Thông báo thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê (17/1/2023 15:49)Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê năm 2023 (13/1/2023 17:16)

Các tin khác:
Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế xã hội năm 2022  (29/12/2022)
Quyết định về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin Thống kê năm 2023 của Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh  (14/12/2022)
Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược Phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 tại Thành phố Hồ Chí Minh  (29/11/2022)
Cục thống kê TP.Hồ Chí Minh phát động hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về Luật Thống kê"  (29/11/2022)
Nghị định số 94/2022/NĐ-CP quy định quy trình biên soạn chỉ tiêu GDP, GRDP  (11/11/2022)
Giới thiệu ngày pháp luật Việt Nam 09/11  (8/11/2022)
Cục Thống kê Thành phố cảnh báo về việc xuất hiện lời chào mời, quảng cáo của “Trung tâm số liệu thống kê Thành phố Hồ Chí Minh”  (10/10/2022)
Hội nghị tập huấn điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (29/9/2022)
Chỉ thị về tăng cường công tác thống kê trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh  (20/9/2022)
Những nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê  (12/9/2022)
Về việc điều chỉnh, bổ sung Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022 và tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.  (7/7/2022)
Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022  (30/6/2022)
Thông báo tuyển dụng công chức của Cục Thống kê Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2022  (1/6/2022)
Đoàn công tác Tổng cục Thống kê làm việc với Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh  (19/4/2022)
Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế xã hội năm 2021  (29/12/2021)
Hướng tới cung cấp thông tin thống kê kịp thời, xác thực  (29/10/2021)
Sửa đổi, bổ sung danh mục Chỉ tiêu thống kê quốc gia: Để thực hiện tốt hơn Luật Thống kê  (14/10/2021)
Cập nhật các chỉ tiêu thống kê quốc gia hướng tới mục tiêu phát triển bền vững  (2/10/2021)
Các trang: 1  2  3  4  5  

Xem tin theo ngày

Ngày
BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI