Giới thiệu Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực
  Thể lệ viết và gửi bài Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực
Tạp chí Khoa học Phát triển Nhân lực
Tạp chí Phát triển Nhân lực số 03 (68) 2020


TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
- SỐ 03 (68) 2020 –


NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG
 
TS. Nguyễn Thị Hương Giang - Tìm hiểu văn hóa chính trị Hồ Chí Minh
 
ThS. Phan Văn Tú, ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Sự phát triển một số dạng thức thể loại báo chí trên báo trực tuyến hiện nay và những vấn đề đặt ra cho đội ngũ nhà báo trong bối cảnh truyền thông mới
 
TS. Lê Thị Trúc Anh - Biên tập viên báo chí, xuất bản - nghề làm vườn thầm lặng 


NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Vấn đề điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng và đối tượng trong chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030
 
TS. Trần Tuấn Duy - Những quy định mới đáng chú ý của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019
 
ThS. Nguyễn Trần Như Khuê, ThS. Nguyễn Anh Vũ - Tìm hiểu những tiêu chí đánh giá tội phạm ẩn
 
TS. Cao Quốc Việt - Quản lý chiến lược trong tổ chức: nguồn gốc, trường phái và các dòng tư tưởng
 
ThS. Nguyễn Bích Ngọc - Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ các trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
 
ThS. Nguyễn Duy Vĩnh - Một số điểm mới trong quy định về công tác văn thư
 
ThS. Phan Minh Chí - Thực trạng việc làm của người lao động ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay – Nguyên nhân và giải pháp

 
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  

Xem tin theo ngày

Ngày