Giới thiệu Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực
  Thể lệ viết và gửi bài Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực
Tạp chí Khoa học Phát triển Nhân lực
Tạp chí Phát triển Nhân lực số 02 (67) 2020


TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
- SỐ 02 (67) 2020 –


NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG
 
TS. Vũ Trung Kiên - Những giá trị bền vững từ Tuyên ngôn của đảng cộng sản 
 
PGS.TS. Trương Thị Hiền - Thực trạng và giải pháp nguồn lao động nữ tại Việt Nam trong hội nhập quốc tế
 
PGS.TS. Đinh Phương Duy - Nâng cao ý thức để hình thành hành vi giao thông văn minh
 
TS. Nguyễn Văn Nhứt - Đánh giá tác động của mô hình thí điểm “không tổ chức Hội đồng nhân dân ở huyện, quận, phường” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009 – 2015
 
TS. Trần Tuấn Duy, ThS. Phan Trần Mai Phương - Giải pháp tăng cường bảo vệ không gian mạng theo quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước 


NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

ThS. Nguyễn Trọng Tiến - Nhận diện và quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh
 
TS. Lê Thị Trúc Anh - Góp bàn về cuộc chiến chống tin giả (fake news) trên mạng xã hội - nhìn từ đại dịch Covid-19 
 
ThS. Thạch Kim Hiếu, TS. Nguyễn Văn Đạo - Hiệu quả từ các chương trình quy hoạch, đào tạo cán bộ lãnh đạo trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh
 
Nguyễn Ngọc Điền - Xác định dấu hiệu “người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn” của tội nhận hối lộ quy định trong Bộ luật Hình sự Việt Nam - thực tiễn và kiến nghị
 
Phạm Ngọc Hòa, TS. Trương Quang Khải - Chất lượng cuộc sống của công nhân tại các khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay
 
ThS. Huỳnh Vạng Phước - Những yếu tố tiến bộ của người lao động góp phần phát triển lực lượng sản xuất hiện đại ở Việt Nam hiện nay
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  

Xem tin theo ngày

Ngày