Giới thiệu Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực
  Thể lệ viết và gửi bài Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực
Tạp chí Khoa học Phát triển Nhân lực
Tạp chí Phát triển Nhân lực số 01 (66) 2020

 
TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
- SỐ 01 (66) 2020 –
 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG
 

PGS.TS. Trương Thị Hiền - Góp ý Dự thảo “Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI (nhiệm kỳ năm 2020 - 2025)”
 
ThS. Đặng Thị Duy Tư - Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 
TS. Nguyễn Mạnh Bình, Dương Thu Hằng - Những vấn đề đặt ra khi thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
 
Phạm Ngọc Hòa, Trần Lan Ngọc - Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên Việt Nam – giải pháp quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
 
 
NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
 
TS. Nguyễn Anh Hùng - Quy chế phòng chống tham nhũng và cơ quan lãnh đạo phòng chống tham nhũng của Hoa Kỳ
 
TS. Cao Quốc Việt - Tổng quan lý thuyết về sự trì hoãn trong học tập của sinh viên
 
TS. Đặng Thị Thùy Linh - Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở Thành Phố Hồ Chí Minh
 
ThS. Kiều Thị Thu Chung - Chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước ở Việt Nam
 
TS. Hồ Bá Thâm, TS. Lê Thị Kim Chi - Một số yếu tố làm sức khỏe người Việt suy yếu và giải pháp để ngăn ngừa bệnh tật, bảo vệ sức khỏe của người dân
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  

Xem tin theo ngày

Ngày