SỐ LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB

  

 
 
Lời nói đầu
 
N
 

iên giám thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh xuất bản hàng năm. Nội dung bao gồm những số liệu cơ bản phản ảnh thực trạng tình hình kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có một phần số liệu của toàn quốc nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu.

“Niên giám Thống kê năm 2010” đượ̣c xuất bản, bao gồm số liệu 5 năm 2005, 2007, 2008, 2009 và năm 2010. Số liệu từ năm 2009 trở về trước là số liệu chính thức, số liệu năm 2010 là số sơ bộ.

Cũng trong xuất bản lần này, số liệu dân số chia theo nam và nữ, thành thị và nông thôn, chia theo quận huyện từ năm 2000 đến năm 2009 đã được điều chỉnh trên cơ sở kết quả của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở ngày 1 tháng 4 năm 2009.
Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của bạn đọc đối với những lần xuất bản trước và mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến xây dựng để Niên giám Thống kê thành phố Hồ Chí Minh ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê.
Trong khi sử dụng, nếu có vấn đề cần trao đổi xin vui lòng liên hệ phòng Tổng hợp Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại số 38 299 838 – 38 244 733,.
                                                                             
                                                      CỤC THỐNG KÊ TP. HỒ CHÍ MINH
 
 
 


Foreword
S
 
tatistical Yearbook is published annually by the Ho Chi Minh City Statistical Office. Its contents include basic data reflecting the socio-economic situation in Ho Chi Minh City. In addition the Yearbook includes some national data to provide a useful point of reference.
In this 2010 Statistical Yearbook, data have been compiled for 5 years: 2005, 2007, 2008, 2009, and 2010. The data prior to 2009 are official, while the data for 2010 are estimated.
In addition, the Yearbook provides population data by gender, urban and rural area, and district for 2000 to 2009 that have been adjusted based on the results of the April 1st,2009 Population and Housing Census.
The Statistical Office of Ho Chi Minh City would like to express its sincere thanks to all readers for their suggestions and criticisms of the previous publications, and hope to receive more comments to improve this Statistical Yearbook in the next release, and better satisfy the demands of data users.
Readers requiring further information are welcome to contact the General Division of the City Statistical Office by phone at 38 299 838 – 38 244 733.
 
                                    HO CHI MINH CITY STATISTICAL OFFICE.

 

BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI